Ensemble avec Marie - Samen met Maria

Dernière mise à jour : 20 oct. 2020

Vind het artikel in het Frans of Engels door hieronder te klikken op de taal van uw voorkeur.

Retrouvez l’article en français ou en anglais en cliquant ci-dessus sur la langue de votre choix.

Find the article in French or English by clicking above on the language of your choice.


Maria, de moeder van Jezus, is de enige vrouw die in de koran bij naam wordt genoemd. Ze wordt zowel door de moslims als door de katholieken vereerd. Door haar moederlijke houding is ze in feite de moeder van iedereen (Nous Tous)! Toen er zowat overal aanslagen werden gepleegd, was deze schitterende persoonlijkheid nodig om ons te verenigen in een visie en een verlangen naar vrede.

Na Libanon zijn in Europa sinds 2015 en vervolgens in Afrika het aantal "Ensemble avec Marie"-bijeenkomsten sterk gestegen. Deze evenementen stimuleren spirituele ontmoetingen, zonder bekeringsijver of syncretisering, in een moskee of een kerk.

Daarna werd het een vanzelfsprekendheid om samen projecten op te bouwen die ook de inclusie van de meest kwetsbare mensen in onze samenlevingen bevorderen, waar dan ook.

Daartoe werden de administratieve verenigingen "Efesia" opgericht die maatschappelijke of economische projecten ontwikkelen op het vlak van onderwijs, gezondheid, landbouw en hulp aan kwetsbare mensen.

In Benin bijvoorbeeld zorgde Efesia na een "Ensemble avec Marie"-evenement voor de bouw en de begeleiding van een basisschool, en ondersteunt het beroepsopleidingsprojecten in de landbouw en toegang tot werk voor gehandicapten. Elk van deze activiteitensectoren wordt hand in hand bestuurd door moslims en christenen en is uiteraard voor iedereen toegankelijk. Het voortbestaan van deze projecten wordt gegarandeerd door de exploitatie van de visteelt. Jongeren, christelijke moslims en stagiaires met een handicap krijgen er een introductie tot het beroepsleven die toelaat een sociale band te creëren met wederzijds respect en die het gevoel versterkt aan een gemeenschappelijke toekomst te werken, waarbij iedereen betrokken is.

Als je hun acties wilt volgen, ga dan naar: ensembleavecmarie.org of efesia.org

7 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout