1001 Schakels: een band smeden, zingeving

Dernière mise à jour : 20 oct. 2020

Vind het artikel in het Frans of Engels door hieronder te klikken op de taal van uw voorkeur.

Retrouvez l’article en français ou en anglais en cliquant ci-dessus sur la langue de votre choix.

Find the article in French or English by clicking above on the language of your choice.


1001 Schakels is een burgerinitiatief, ontstaan uit de woede en de verontwaardiging van 4 vrouwen over de radicalisering en de marginalisering van jongeren. De vereniging droomt van een meer inclusieve samenleving en van een ander begrip van samenleven: door het "samen te doen", door de ander te accepteren en door van ieders identiteit en specifieke talenten een toegevoegde waarde te maken.

Ons motto is "wat ons verenigt is groter dan wat ons anders maakt".

Daarvoor begeleiden en ondersteunen we jongeren (12-25 jaar) via opleidingen en schoolbegeleiding om hun potentieel en talenten naar boven te halen, reflectie en het ontwikkelen van een kritische geest, persoonlijke ontwikkeling om het zelfrespect en het vertrouwen in zichzelf en in anderen terug te winnen. En daarna moet men ze vooral een stem geven door middel van dialoog, debat of artistieke expressie: theater, zang, schrijven of fotografie en video.

Ons werkprogramma doet een beroep op het universele en hun persoonlijke verhaal, de spiritualiteit en de humanitaire en maatschappelijke betrokkenheid. Door opnieuw connectie te maken met zichzelf wordt de ontmoeting met de ander mogelijk en wordt dit stap voor stap gerealiseerd in een actief en dagelijks burgerschap.

Na 5 jaar zien we een positieve verandering. De jongeren bloeien open in dit ontwikkelingsproces:

  • Rondetafel met koning Filip en koningin Mathilde over de identiteit bij jongeren

  • Productie van het boek "Right/Write to change: van emotie naar actie" door een groep jonge schrijvers die zichzelf de "Hope Writers" hebben genoemd

  • Bewerking van een toneelstuk op basis van een reflectie over de waarde van de mens

  • Productie van thematische minikortfilms

Met Motief vzw en onze gemeente hebben we in maart 2020 samen nagedacht over hoe we de kiem kunnen zaaien van een inclusief burgerschap dat tot uitdrukking komt door een "gezamenlijke ONS" die ieders specificiteit erkent, accepteert en er rekening mee houdt. Een mooie eerste poging om het ijs te breken, bruggen te bouwen en een empathische dialoog op te starten. De basis voor een vreedzame dialoog is gelegd. Het is aan alle componenten van onze samenlevingen om hun verantwoordelijkheid te nemen en het risico te nemen om te slagen of te falen.

Voor onze vrijwilligersorganisatie hebben we ingezet op actie en het risico om te slagen.

Als je hun acties wilt volgen, ga dan naar: www.1001schakels.be54 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout